หาชมยาก! ภาพ วัดประจำรัชกาลที่ 1 – 9 ที่บางคนอาจยังไม่เคยรู้

-------Advertisement----------

kapook_world-952466

เปิดภาพวัดประจำรัชกาลในยุครัตนโกสินทร์ ที่บางคนอาจยังไม่เคยได้รู้ ภาพ วัดประจำรัชกาลที่ 1 – 9 นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของแต่ละรัชกาลที่ได้สร้างที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธไว้แบบนี้

วัดประจำรัชกาลที่ 1 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
kapook_world-952467

วัดประจำรัชกาลที่ 2 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
kapook_world-952468

วัดประจำรัชกาลที่ 3 วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
kapook_world-952469

วัดประจำรัชกาลที่ 4 วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
kapook_world-952470

วัดประจำรัชกาลที่ 5 และ รัชกาลที่ 7 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
kapook_world-952471

วัดประจำรัชกาลที่ 6 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
kapook_world-952472

วัดประจำรัชกาลที่ 8 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
kapook_world-952473

วัดประจำรัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
kapook_world-952474

-------Advertisement----------
error: Alert: Content is protected !!